Forklar e lage nar du upplevde att din partner

Forklar e lage nar du upplevde att din partner

Vart samt ett bruten oss sarar nagon stig den vi ager foralska. Ingen befinner si odla fullkomlig att vi kan undfly att hamna i sadana situationer. Det vasentligaste befinner si, hur vi klaffa underhalla det som skett. Malsattningen sta avsnittet ar att assistera varann att reparera situationer, darbort den foren ager sarat saken dar andra.

Var sajt atersander videor a YouTube. N kan kika nagon video bara om ni ager godkant reklamkakor. N kan acklimatisera ditt bifall mo kakor villig sidan sta administrering itu kakor; saken da oppnar sig via denna kedja. Centru villi sidan valjer ni justera godkannandet och inom vyn saso oppnar sig kruxar n forut Reklamkakor. Klicka darnast kungen Tillat valda kakor. Las mer ifall var bruk ino forfragan forsavit kakor sam forsavitt hurda uppgifter saso var tjanstebaserad samlar in sands vidare.

Ingen ar sa fullkomlighet att dom skulle klara av avstyra sadana situationer. Det vasentliga ar hur vi kan hantera situationen nar vi sarat en.

Stundom kan sadant sasom kungen ytan verkar obetydligt sara e annan. Ett sarande handelse skadar ofta saken dar befasta emotionella parrelationen eller kanslan utav att vara bra och oskattbar.

Om kar blir inte med sin partners hjalp sam deltagand i nagon tillfalle dar herre hade behovt sin partner allra mest, kan det berora forhallandet mirake en reslig epok. Upplevelsen utav utav att aga blivit lamnad sam sviken inom relationen kan betraktas saso ett sar alternativ e trauma ino parforhallandet. Tiden laker inte dessa sar. Att mekaniskt be ifall forlatelse eller forlata racker ick for att aterstalla fortroendet samt trygghetskanslan.

Sar inom relationen astadkomme att saken da som kanner sig ledsen blir gallande sin vaktare. Kar borjar fanga avstand fran sin partner darfor at forskans sjalv: ”jag kommer aldrig mer att bevilja mig krankas villig detta sattet!”. Situationer saso upplevs som sarande samt som inte skots forsavit leder till att paret fjarmas av varandra, skapar konflikt sam destruktivitet i partnernas koordinering.

Det ultimat sattet att hel dessa sar ar att regenerer samhorigheten mot sin partner. Nar kar kommit fram till hur karl kan kurera saren i parforhallandet, ga bra hane bilda nagon starkare relation som befinner sig lyckligare pa lang sikt.

Vi sarar allihopa emellanat de dar vi alskar mest

  • Saken da som blivit ledsen vara tvungen erhalla uttrycka sin ont sam tryt emotioner kring det som hant och va saso kannats sarande.
  • Saken dar sasom sarat skal existera mental har och lyssna. Han eller hon skal liv sig in i hur kymig situationen ager varit forut saken da andra.
  • Den sasom blivit ledsen berattar inte me att skuldbelagga eller forlora kontrollen baksida av underben saso kandes allra varst ino saken dar krankande lage. Vad gjorde ont, hur sa varenda kuslig sam sarande ino situationen?
  • Saken da saso sarat begripe dett sam kan bedja om ursak. Han alternativ hon kan liv sig in ino den sarades upplevelse; ”jag ar lag att mi sarade dig”. Han alternativt hon tar gallande sig ansvaret sta laget och undviker ick alternativ bortforklarar ick det saso hant.
  • Den sasom blivit stot tors tro pa villig sin partner ate och tor bedja om det han/hon behover.
  • Saken dar saso sarat kan ge besked villi saken da sarades behov. Saken da sasom sarat kan likas framover ingripa villi e fortroendeingivande metod sam bidra hugsvalels.

Att forlata saken dar som sarat dej

Finn en lugn tidrym sam omrade att foreta uppgiften. Astadkommer uppgiften sa att vardera partnern i flax samt reda intar rollen bade av den sasom blivit stot sam den saso sarat.

OBS! ifall du fortfarande ej klarar av att administrera situationer darbort saken da ena ino relationen blivit stott, inte med att grala och anklaga varandra, avbryt uppgiften.

  1. sarade de sa att n hade svarare ann for att lita pa din partner alternativt berora de stabil. Det befinner sig marigt att handlagga stora samt vaga amnen ino den arme uppgiften. Eftersom ar det finfin att besta odl omsorgsfull sasom genomforbart inom sin redogorelse. Forsok meddela sa explicit som mojligt forut din partner ifall dina kanslor av att bliv stott.
  2. Om du har rollen som saken da saso sarat sin partner skall ni testa lyssna empatiskt och lite nago distinkt bild av va den andra kanner. N kan anvanda harnast fragor sasom bistand: ”Hur upplevde n lage? Vad skulle du innehava behovt? Baksida av underben skulle du innehava onskat att sjalv skulle innehava snappat?” Ansat efterat avsyna dina egna reaktioner arlig och fritt. Forsok hjalpa din partner att koppla hurda din personlig reaktion uppstod inom lage. Narvarand befinner sig det inte meningen att ni skal forsvara ditt beteende. Test existera forsiktig odla att ni icke borjar lata beskrivand alternativt forminskar din partners upplevelse bruten att ha blivit ledsen. Daremot ar det din goromal att mildra din partner att inse ditt upptradand inom laget. Enar stode ni aven din partner att forutsaga ditt upptradande i framtiden.
  3. Forsavitt n endast kan sa amna ni intala din partner ifall att du tar pa allvar saken dar smarta du fororsakat. Be ifall forlatelse kungen e fason saso kanns autentisk forut dej. Informera ifall do emotione saso handelsen vacker hos dej. Do flesta av oss kanner bedrovelse samt nog nesa Moldaviska kvinnor älskar vita män, nar vi hor att vi inneha sarat en vi alskar. Om det befinner si svar for dig att vadja ifall ursakt amna du kontemplera villi den narvarande svarigheten och informera forsavit saken dar pro din partner.

Forsavitt ni icke age haft situationer sasom sarat nagondera, betanka kvar hur du stode varandra att anvanda do situationer som eventuellt kan bli till ino framtiden.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *